กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายกฤตผล สัตบุตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0869848589
อีเมล์ : Sko192secondary28.go.th

นายโชคชัย กลมเกลียว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0932452852
อีเมล์ : chokchai1128@gmail.com