ติดต่อเรา
โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา
199 หมู่ 5 ถนนแจ้งสนิท   ตำบลเดิด  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
เบอร์โทรศัพท์ 045-760020 เบอร์โทรสาร -
Email : tomtom1sm@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน


เป็นพื้นที่รับการบริจาคจากชาวบ้าน พ่อสอนแม่แก้ว ว่องไวได้บริจาคพื้นทเ ปล่า 36ไร่1งาน38ตารางวา เพื่อสร้างโรงเรียนให้กับลูกหลานใกล้ชุมชน