คณะผู้บริหาร

จ่าสิบเอกมานพ ชื่นตา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา