ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายทรงธรรม ทองประทุม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2564,16:32  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอนที่ 1 เศรษฐศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายโชคชัย กลมเกลียว
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2561,09:41  อ่าน 461 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอนที่ 2 เศรษฐศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายโชคชัย กลมเกลียว
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2561,09:41  อ่าน 436 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอนที่ 3 เศรษฐศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายโชคชัย กลมเกลียว
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2561,09:41  อ่าน 430 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอนที่ 4 เศรษฐศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายโชคชัย กลมเกลียว
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2561,09:41  อ่าน 418 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : อรทัย วิเวก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2560,11:45  อ่าน 679 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Photo Shop Cs3
ชื่ออาจารย์ : อรทัย วิเวก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2560,11:44  อ่าน 767 ครั้ง
รายละเอียด..