ถาม-ตอบ (Q&A)
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563
โพสโดย
tom.com
tomtom1sm@gmail.com

<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4ประจำปีการศึกษา 2563 รับสมัครวันที 3 พ.ค. - 12 พ.ค. 2563<br />
1คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไปของผู้สมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1<br />
1.1. จบการศึกษาประถมศึกษาปี่ที่ 6หรือเทียบเท่า<br />
2ประเภทการับนักเรียน จำนวน 3 ห้อง ห้องละ 40 คนจำนวน 120 คน<br />
2.1.รับสมัครนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ตำบลเดิด  ตำบลดู่ทุ่ง ตำบลขั้นไดใหญ่ ตำบลค้อเหนือ<br />
2.2.รับนักเรียนทั่วไป<br />
3.การรับสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร<br />
3.1.กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่  https://forms.gle/Q13L4KcphrqhSCB5A<br />
3.2สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา กรอกแบบฟอร์มตามกำหนด<br />
หลักฐาน<br />
1. ภาพถ่ายนักเรียน จำนวน 2 แผ่น<br />
2.สำเนา ปพ.1 ฉบับสมบูรณ์ มีคะแนนโอเน็ตถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 ฉบับ<br />
3.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ<br />
4.สำเนาทะเบียนเจ้าบ้านที่นักเรียนอาศัยอยู่ 1 ฉบับ<br />
1คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป ของผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4<br />
1.1. จบการศึกษาประถมศึกษาปี่ที่ 3 หรือเทียบเท่า<br />
2ประเภทการับนักเรียน จำนวน 2 ห้อง แผนการเรียน วิทย์ - คณิตจำนวน  1 ห้องเรียนๆ 40 คน แผนการเรียน ศิลป์ -ภาษา จำนวน 1 ห้องเรียนๆ  40 คน จำนวน 80 คน<br />
(หลักฐานใช้ฉบับเดียวกันกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)</span><br />
<br />
โพสโดย : tom.com
IP : 180.183.197.196
โพสเมื่อวันที่ : 02 พ.ค. 2563,17:26 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :