กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

อรทัย วิเวก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 08971771079
อีเมล์ : tomtom1sm@gmail.com

นางพรธิดา โสมาบุตร
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0810749048
อีเมล์ : krupron2@gmail.com

นายวรชัย โคตมะณี
ครู คศ.3

นายสุนทร พยัคฆ์
ครู คศ.3

นางสาวญานิศา สมสะอาด
พนักงานราชการ
อีเมล์ : yanisapoonpun@gmail.com