กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางขวัญใจ ไชยเยศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0862554445
อีเมล์ : Gimchaiyet@gmail.com

นายกิจจา ไชยเยศ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0812829971
อีเมล์ : Kitcha.chaiyet.2505@gmail.com