กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนนทิรา พิจารณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0894238631
อีเมล์ : nontira35@hotmail.com

นายกิตติศักดิ์ เสนรัตน์
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0934585699
อีเมล์ : kittisaksenrat@gmail.com