รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา
199 หมู่ 5 ถนนแจ้งสนิท   ตำบลเดิด  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
เบอร์โทรศัพท์ 045-760020 เบอร์แฟกส์ -
Email : tomtom1sm@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :