ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ประกาศโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา เรื่อง ขยายระยะเวลาปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนปกติตามชั้นเรียนเป็นรูปแบบการศึกษาทางไกล (online) จากวันที่ 15 - 30 กันยายน 2564
ประกาศโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา
เรื่อง  ขยายระยะเวลาปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนปกติตามชั้นเรียนเป็นรูปแบบการศึกษาทางไกล (online) 
จากวันที่  15 - 30  กันยายน  2564
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์