รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : น.ส.จิรนัย ศรีเนตร (จีจี้)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น :
อีเมล์ : gjia890@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ศพด.อบต.ขั้นไดใหญ่
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ศพด.ขั้นไดใหญ่

วันที่บันทึกข้อมูล : 24 เม.ย. 2564,06:23 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.79.246


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล