เข้าค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2561
้เข้าค่ายพักแรม
โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยาได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายพักแรกเมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2561
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 72 ครั้ง