พัฒนาผู้เรียนวิทยาศาสตร์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 พัฒนาวัดบ้านโพนหงอย โดยนำทีมโดยนางสุนันทา กลัดสวัสดิ์ นางอรทัย พึ่งภพ  นายกฤตผล สัตบุตร 
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2560,10:11   อ่าน 635 ครั้ง