ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการนิเทศสหยศเขตสุนทร
คณะกรรมการร่วมกันประเมิน
ให้คำแนะนำในฝ่ายงานต่างของโรงเรียน
อ.พรธิดา โสมาบุตรเป็นตัวการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2562,15:27   อ่าน 39 ครั้ง