ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศมัธยมศึกษาปีที่ 3,6
ความรักที่ครูมีให้เสมอ
โฉมหน้านักเรียนที่จบการศึกษา
คณะผู้บริหารได้รับดอกไม้จากตัวแทนนักเรียนที่จบการศึกษา
ผู้จบการศึกษาได้รับเกียรติบัตรด้วยความภาคภูมิใจ
การแสดงพลังนัองๆ ชั้นม.1,2,4,5 Boom อวยพรให้พี่ที่จบการศึกษาด้วยความพร้อมเพียง
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2562,14:18   อ่าน 40 ครั้ง