ภาพกิจกรรม
มูลนิธิพรรณิภา มอบกีตาร์อคูสติก
มูลนิธิพรรณิภาส่งมอบให้กีตาร์ 1 ตัว
ผุ้อำนวยการกล่าวขอบพระคุณตัวแทนที่นำมอบ
บรรยากาศในการมอบ
ท่านผู้ใจบุญเห็นความสำคัญของดนตรีจึงได้มอบกีตาร์ให้เด็กนักเรียนเพือการฝึกฝน
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2561,10:25   อ่าน 53 ครั้ง